Back to V

D. Viagini

Denne biografi er under udarbejdelse. Det er p.t. kun lykkedes at fremskaffe ganske få oplysninger om Viagini.

Det vides endnu ikke, hvad Viagini var af profession, men han fungerede som kasserer for en teaterforening i Rom, Socj della Barcaccia Trocchi nel Teatro Valle, og modtog i denne forbindelse betaling for Thorvaldsens medlemsskab af foreningen.

Last updated 08.01.2018

D. Viagini

?? - død efter 1830 Italian ?
To Thorvaldsen3 Doc.