The Thorvaldsens Museum Archives

Back to T

Bjarni Thorsteinson

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thorsteinson var amtmand i Vestamtet på Island.

Last updated 29.04.2011

Bjarni Thorsteinson

1781-1876 Icelandic Amtmand
To and from others3 Doc.