The Thorvaldsens Museum Archives

Back to T

Thomas Christian Thomsen

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thomsen fik i en kontrakt af 29.4.1850 med Thorvaldsens Museum tilladelse til at afstøbe billedhuggerens værker i gips og sælge dem fra sin forretning, der lå på Gammel Strand i København. Thomsen havde herefter eneret på afstøbningen af Thorvaldsens værker.
Pga. manglende kvalitet af gipsafstøbningerne opsagde museet imidlertid kontrakten i 1858, jf. Schultz, op. cit.

Thomsen udgav i april 1850 et katalog over de Thorvaldsen-værker, der kunne købes i afstøbninger hos ham.

References

Last updated 03.11.2015

Thomas Christian Thomsen

?? - efter 1850 Danish Plasterer
To and from others1 Doc.