The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

? Sorbi

Denne biografi er under udarbejdelse.

Sorbi, om hvem oplysningerne er sparsomme, blev anbefalet Thorvaldsen af Jacopo Ferretti i brev af 9.12.1825 og ses opført i Thorvaldsens værkstedsregnskaber i 1828, jf. også Tesan, op. cit.

References

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar og Wien 1998, p. 227.
  • Referenceartiklen: Thorvaldsens assistenter.

Last updated 17.09.2014

? Sorbi

18?? - død efter 1828 Italian Stonecutter and/or sculptor