The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Gaspare Servi

Denne biografi er under udarbejdelse.

Der vides ikke så meget om Servis forbindelse til Thorvaldsen, men i hans bogsamling findes et trykt foredrag, som Servi holdt 1836 i Accademia Tiberina. Thorvaldsen var antagelig til stede, da den trykte udgave af foredraget er forsynet med en dedikation fra Servi.

Servi var knyttet til en anden af Thorvaldsens arkitekt-venner, Giuseppe Valadier, idet Servi skrev artiklen Notizie intorno alla vita del Cav. Giuseppe Valladier architetto Romano, Bologna 1840, om ham.

Last updated 31.05.2013

Gaspare Servi

? - efter 1861 Italian Architect, author
To Thorvaldsen1 Doc.

To and from others1 Doc.
Mentioned in1 Doc.