Back to S

Xaver Schultheiss

Denne biografi er under udarbejdelse.

Xaver Schultheiss drev en bankforretning i Rom.
Denne forretning blev senere overtaget af Xavers sønner, bl.a. Mariano Schultheiss.
Thorvaldsen benyttede den bankforbindelse ved visse lejligheder.

References

  • Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom, Berlin og Leipzig 1927, Bd. 2, p. 541.

Last updated 09.04.2010

Xaver Schultheiss

Xaver Nikolaus Schultheiss (el. Scultheiss) 1753-1808 Italian, german Bankier
Mentioned in5 Doc.