The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Niels Frederik Bernhard Schiern

Denne biografi er under udarbejdelse.

Schiern var amtsforvalter i Nyborg og blev i denne egenskab kontaktet af Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum i 1837 mhp. at forestå den stedlige folkeindsamling af penge til Thorvaldsens Museum.

Last updated 03.11.2011

Niels Frederik Bernhard Schiern

1789-1853 Danish Matematiker, amtsforvalter, overfinansbogholder
To and from others1 Doc.