The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

J.C. Riise

Denne biografi er under udarbejdelse.

Riise kendes bedst som udgiver og redaktør af tidsskriftet Archiv for Historie og Geographie, der udkom i årene 1820–38. Tidsskriftet var kendt under navnet navnet Riises Archiv, og det udgav diverse læsestof, ofte fra udenlandske skrifter og især – som titlen lader ane – om historiske og geografiske emner.

I Riises Archiv udkom i december 1823 en mindre, noget romantiserende biografi om Thorvaldsen, forfattet af den dansk-østrigske forfatter Nicolay Fürst.
Biografien affødte 1824 en korrigerende replik i samme tidsskrift om billedhuggerens ungdom forfattet af Peder Horrebow Haste.

Riises Archiv fortsatte i årene 1839-64 under navnet Historisk-geographisk Archiv.

I 1850 udgav Riise en mindre biografi over Thorvaldsen.

Last updated 29.05.2018

J.C. Riise

Johan Christian Riise 1794-1875 Danish Publisher, author, teacher
To and from others2 Doc.