The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

Holger Reedtz-Thott

Denne biografi er under udarbejdelse.

Reedtz-Thott kendes i den den thorvaldsenske sammenhæng som udlejer af lokaler i København til teaterforeningen Det Holstenske Dramatiske Selskab, som Thorvaldsen var medlem af i al fald fra 1792.

Hans søn var Otto Reedtz-Thott, der senere bestilte og afbestilte en skulptur hos Thorvaldsen.

Last updated 25.06.2010

Holger Reedtz-Thott

1745-1797 Danish Kammerherre, godsejer
To and from others1 Doc.