The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

Peter Rabeholm

Rabeholm optræder et par gange i Thorvaldsens korrespondance, da han var involveret i billedhuggerens hjemsendelse af kasser 1800-1802, se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.
Han blev 1816 direktør for Københavns Brandforsikring.

Last updated 30.04.2015

Peter Rabeholm

1751-1826 Danish Handelsmand, grosserer og kommerceråd
Mentioned in3 Doc.