The Thorvaldsens Museum Archives

Back to K

Prins Kjørud

Så vidt vides, havde Thorvaldsen ikke noget med Prins Kjørud at gøre, men han har i det mindste kendt ham af navn, se brev af 1.5.1797.

Prins Kjørud drev bordelvirksomhed i den daværende Ulkegade i kvarteret omkring Nikolaj Kirke i København. Efter Københavns brand 1795 flyttede han virksomheden ud på Nørre-Fælled.

E.C. Werlauff, op. cit. skriver: “Alle de i Nærheden af Nikolai Kirke beliggende nu afbrændte Gader kaldtes i Almindelighed ‘Smaagaderne’ og vare især berygtede ved de mange der indrettede Bordeller af den laveste Art. Blandt disse udmærkede sig især et i Holmensgade ikke langt fra Viingaardsstræde, hvis Eier og Vært var almindelig bekjendt under Navn af Prinds Kjørud, han nævnes endog i Oehlenschlægers Erindringer og ansaas næsten som en af Kjøbenhavns Notabiliteter; hans rette Navn var Winther, og han kaldte sig selv Professor Winther paa Grund af de Forelæsninger, han der holdt for de Besøgende. Efter Ildebranden [1795] flyttede han med hele sin Besætning ud i et Telt paa Nørre-Fælled.”

Om Oehlenschlägers møde med prins Kjørud dagen for slaget på Rheden, se Bobé, op. cit.

Prins Kjørud er afbildet på G.C. Schules stik Première Promenade dans le Jardin de Rosenbourg, 1785, som den tykke mand i forgrunden til højre.

References

  • Louis Bobé (ed.): Oehlenschlägers Ungdomserindringer, København 1915, p. 147 og note p. 243.
  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1801 (som Andreas Winther, Værtshuusholder, 60 år).
  • Bjørn Westerbeek Dahl: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008, Øster kvarter, matrikel nr. 119 (her nævnes Winther som ejer af huset i Ulkegade i 1806).
  • E.C. Werlauff: Af min Ungdoms Tid. Danske, især kjøbenhavnske, Tilstande og Stemninger ved og efter Overgangen til det nittende Aarhundrede, E.C. Werlauff’s efterladte optegnelser ved Hans Degen, København 1954, p. 18.

Last updated 03.10.2018

Prins Kjørud

Andreas/Anders Nielsen Winther, aka professor Winther Ca. 1741 - efter 1806 Danish Brothel manager, inn keeper
Mentioned in1 Doc.