Back to N

Giuditta Nalli

Denne biografi om den romerske maler Giuditta Nalli er endnu under udarbejdelse.

Thorvaldsen støttede tilsyneladende Nalli økonomisk ved at låne eller give hende penge til at livets opretholdelse, indtil hendes eget malerstudie kunne løbe rundt, se hertil hendes kvittering til Thorvaldsen af 24.12.1817. Der findes ingen dokumentation for, at Thorvaldsen fik eller ønskede at få pengene igen.

Nalli var elev af den italienske maler Gaspare Landi, jf. Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti, op. cit. Hun blev i sin samtid en anerkendt (primært portræt-?)maler, der dog i meget vid udstrækning i dag er glemt, jf. de sparsomme referencer. Hun blev gift første gang med embedsmanden Giuseppe Vanni (18??-18??) og fik med ham i 1835 datteren, den senere feterede skuespiller og recitator, Giuseppina Pescatori-Biagìni-Vanni (død efter 1888, jf. udgivelsesår for Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti, op. cit.).

Giuditta Nallis andet ægteskab var med en p.t. ikke nærmere identificeret hr. Biagini (18?? – 18??). Muligvis identisk med Domenico Biagini, der var nær ven af den italienske liberale digter Giuseppe Gioachino Belli (1791 – 1863). Nalli kendes derfor under flere forskellige navnekombinationer af for-, føde- og giftenavn.

References

  • Luigi Rasi: Comici italiani, biografia, bibliografia, iconografia , vol. II, Firenze 1857, (1905), p. 261-262.
  • Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti, tomo XII, okt.-dec., Rom 1821, p. 117.

Last updated 10.10.2016

Giuditta Nalli

aka Giuditta Nalli Vanni og Giuditta Nalli Biagini 18?? - efter 1835 Italian Painter
To Thorvaldsen1 Doc.