The Thorvaldsens Museum Archives

Back to M

M.P.E. Magriori

Denne biografi er under udarbejdelse.


Magriori modtog i sin egenskab af nederlandsk legationssekretær ved Pavestolen i Rom den 21.6.1838 en kort erklæring fra Thorvaldsen; herudover nævnes han ikke i Arkivets materiale, og det er p.t. ikke lykkedes at fremskaffe flere oplysninger.

Last updated 08.01.2018

M.P.E. Magriori

?? - død efter 1838 ? Diplomat
From Thorvaldsen1 Doc.