Back to L

Carl Fredric Löfvenskiöld

Den svenske adelsmand Löfvenskiöld rejste i Europa fra 21.7.1799 til 13.3.1801 og besøgte bl.a. Italien. Det var sandsynligvis ham, som den holstenske læge Poul Scheel mødte i april 1800 i Firenze, hvilket han omtaler i sit brev af 10.4.1800 til Thorvaldsen. Scheel anbefalede Thorvaldsen til Löfvenskiöld, men om denne opsøgte billedhuggeren under sit senere ophold i Rom fra foråret 1800, vides ikke.
Uddrag af Löfvenskiölds rejsedagbog 1799-1801 er udgivet i Stockholms Dagblad, op. cit., men her er dagbogens ophavsmand blevet galt identificeret, se Svenskt Biografiskt Lexicon, op. cit., p. 535. Dagbogen findes på Riksarkivet i Sverige.
Han blev oberstløjtnant 1809 og hofmarskalk 1814.

References

  • Riksarkivet, Sverige.
  • Svenskt Biografiskt Lexicon, bd. 24, Stockholm 1982-84, p. 533, 535-536.
  • Stockholms Dagblad, 22., 23., 27. og 30.1.1922 [udgivelse af uddrag af hans rejsedagbog, hvor forfatteren er galt identificeret, kopi i biblioteket på Thorvaldsens Museum].

Last updated 07.01.2013

Carl Fredric Löfvenskiöld

1769-1853 Swedish Officer og hofmarskalk
Mentioned in2 Doc.