The Thorvaldsens Museum Archives

Back to L

Lars Larsen

Larsen ejede et værft på Østersøiske Compagnies Plads i København, som lå, hvor Amaliehaven ligger i dag. Pladsen blev senere til Larsens Plads, opkaldt efter skibsrederen. Gotskalk Thorvaldsen arbejdede for Larsen, og han er omtalt flere gange hos Thiele, op. cit.
Thorvaldsen mødte Larsen nogle gange efter sin hjemkomst i 1838, bl.a. på Larsens Plads, se Wilckens, op. cit.

References

  • Thiele I, p. 14f.
  • C.F. Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, København 1874, p. 50.

Last updated 12.08.2008

Lars Larsen

1758-1844 Danish Skibsreder og købmand
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in2 Doc.