Back to K

Felix Wilhelm Kubli

Denne biografi er under udarbejdelse.

Kubli blev anbefalet til Thorvaldsen af Jacques-Ignace Hittorff i brev af 20.4.1827.

Last updated 02.05.2016

Felix Wilhelm Kubli

1802-1872 Swiss Architect
Mentioned in2 Doc.