The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

J.C. Hoppe

Kommandørkaptajn Hoppe var chef for den kongelige fregat Nymphen, da den var på togt til Middelhavet 1. april – 4. november 1818. Søofficer og kaptajn Martinus Christian de Klauman var også med.

Fregatten havde af Frederik 6. fået ordre til at anløbe Livorno for at indskibe de gipsafstøbninger, som Thorvaldsen måtte have klar til Kunstakademiet i København. Thorvaldsen havde dog på dette tidspunkt ingen afstøbninger klar.

Last updated 29.01.2017

J.C. Hoppe

Johan Christopher Hoppe 1772-1835 Danish Søofficer, kaptajn og kammerherre
Mentioned in1 Doc.