Back to L

Guillaume Lethière

Denne biografi er under udarbejdelse.

Lethiere var direktør for Det franske Akademi i Rom 1807-1817.

Last updated 06.04.2010

Guillaume Lethière

Guillon / Guillaume Lethière / Le Thierre / Letiers 1760-1832 French Maler
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in2 Doc.