The Thorvaldsens Museum Archives

Back to G

Giacomo Giustiniani

Giustiniani var af adelsslægt og forfulgte en karriere som embedsmand i pavestaten. Han fungerede bl.a. som nuntius, dvs. pavelig ambassadør i Madrid 1817-27. I 1837 blev han udnævnt til Camerlengo, en af de højst rangerende pavelige embedsmænd.

Giustiniani havde, så vidt vides, kun perifer berøring med Thorvaldsen. I kraft af sin stilling anmodede han 7.1.1842 billedhuggeren om at genoptage hvervet som professor ved Accademia di S. Luca, efter Thorvaldsens tilbagekomst til Rom i 1841.

References

Last updated 08.09.2015

Giacomo Giustiniani

1769-1843 Italian Cardinal, diplomat, prince
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen1 Doc.
Total2 Doc.