Back to G

Erik Gustaf Geijer

Denne biografi er under udarbejdelse.

Så vidt vides, mødte Geijer aldrig Thorvaldsen, men han optræder i den thorvaldsenske sammenhæng som modtager af breve fra Per Daniel Amadeus Atterbom, hvor billedhuggeren og hans kunst blev beskrevet.

Portrættet til højre er udført af billedhuggeren Carl Gustaf Qvarnström (1810-1867). Gipsbusten befinder sig på Nationalmuseum, Stockholm.

Last updated 12.02.2019

Carl Gustaf Qvarnström: E.G. Geijer

Erik Gustaf Geijer

1783-1847 Swedish Author, philosopher, historian, composer
To and from others4 Doc.