The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Franz Ludwig Sartorius

Sartorius var embedsmand ved det kejserlige østrigske hof. Han havde – så vidt vides – kun perifer berøring med Thorvaldsen i forbindelse med billedhuggerens besøg i Wien fra 5.11.1820 til 26.11.1820.
Sartorius videregav informationer til Thorvaldsen i forbindelse med et aldrig udført gravmonument for den østrigske general og kejserlige feldtøjmester Franz Joseph Graf Kinsky von Wchinitz und Tettau (1739-1805) i St.-Georgs-Kathedrale i borgen i Wiener Neustadt, se Sartorius’ brev til Thorvaldsen af 25.11.1820.

Last updated 04.02.2018

Franz Ludwig Sartorius

17xx-efter 1847 Austrian Courtier director, official
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in1 Doc.