The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Karl Philipp Fohr

Denne biografi er under udarbejdelse.

Fohr kom fra München til Rom i november 1816. Her knyttede han sig først til Nazarenerne.

Fohr kendes især for sit ufuldendte tegnede udkast til et kobberstik med portrætter af sine kunstnerkolleger: Café Greco und seinen Gästen fra 1818. Gruppeportrættet var tænkt som en hyldest til den samhørighed og det venskab, der herskede mellem medlemmerne af den nordeuropæiske kunstnerkoloni i Rom, gengivet i deres foretrukne mødested, Caffè Greco. Billedet er blevet opfattet som et symbol på et klasseløst, socialt fællesskab, den kritiske meningsudveksling og de frihedsidealer, som de fremmede kunstnere i Rom dyrkede i det, der blev kaldt den romerske kunstnerrepublik. Caffè Greco stod som indbegrebet af dette frisind, se mere herom i Caffè Greco. Kunsttempel, posthus og kosmopolitisk fristed.

Karl Philipp Fohr: Udkast til et maleri af Caffe Greco
Kunstnerne i Caffè Greco, 1818
Blyant på papir, Städel Museum, Frankfurt a.M.

Thorvaldsen er ikke portrætteret på tegningen, men en række tyske kunstnere ses bl.a. Joseph Anton Koch, Johann Martin von Rohden, digteren Friedrich Rückert (1788-1866) m.fl. i gruppen til venstre, mens gruppen til højre bl.a. gengiver Theodor Rehbenitz, Peter von Cornelius, Johann Friedrich Overbeck, Philipp Veit og sandsynligvis Fohr selv, se Peters, op. cit.

Fohr døde ved en drukneulykke i Tiberen i juni 1818 og ligger begravet på den protestantiske kirkegård / Cimitero Acattolico i Rom.

Gravmæle for K.P. Fohr, Cimitero Acattolico, Rom, parte antica, no. 73
Fohrs gravsten på Cimitero Acattolico, Rom

References

  • Ursula Peters (ed. inter al.): Künstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, p. 166-175.

Last updated 23.01.2017

Karl Philipp Fohr

1795-1818 German Painter
Mentioned in1 Doc.