Back to F

Marianna Florenzi

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thorvaldsen udførte på Ludwig 1.s bestilling 1828 en portrætbuste af kongens mangeårige ven og elskerinde Marianne Florenzi, jf. A278 og A727.
Thorvaldsen skal have tilbudt at udføre en hel statue af skønheden til blot 2000 scudi, men kongen nøjedes med busten, samt en fod og en hånd i marmor, jf. Sass, op.cit., p. 168.

Ludwig 1. insisterede på, at Thorvaldsen af kvalitetsmæssige årsager selv skulle udhugge busten, hvilket kan have været medvirkende årsag til, at busten ikke i Thorvaldsens levetid blev færdig i marmor. To ufuldendte marmoreksemplarer af busten er opført på auktionen over Thorvaldsens efterladte værker 1849. Heraf blev det mest udførte eksemplar tilbageholdt af museet og færdighugget i København 1858 under H.W. Bissens tilsyn efter inv. A278, hvorefter det indgik i samlingen. Det andet kun punkterede, dvs. grofttilhuggede eksemplar blev solgt og befinder sig i privateje.

Marianna Florenzi var kendt for sit vid og sin skønhed. Hun studerede som en af de første kvinder naturvidenskab ved universitetet i Perugia og var filosofisk og politisk engageret.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Florenzi repræsenteret i Kataloget.

References

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 166-176.

Last updated 03.10.2022

Marianna Florenzi #

Marianna Florenzi

Marianna Florenzi egentlig Maria Anna Florenzi, née Baccinetti, 1836 gift Waddington 1802-1870 Italian Marchesa
Mentioned in4 Doc.