The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Johanne Ferrini

Gennem en veninde (eller ved at omtale sig selv i tredie person) henvendte Johanne Ferrini sig i et brev til Thorvaldsen under billedhuggerens ophold i København 18191820 for at bede ham holde sit løfte om at tage hende med til Italien, fordi hun holdt så meget af ham. I brevet omtaltes hun som Hanne Ferrini. Et afskedsdigt underskrevet J. Ferrini er dateret to dage før Thorvaldsens tilbagerejse mod Rom d. 11. august 1820.
Der er efter al sandsynlighed tale om een og samme person, da Hanne er en kort form for Johanne. Formentlig var hun datter af Thorvaldsens ungdomsven, guldsmed og senere traktør Wilhelm Theodor Ferrini. At dømme ud fra folketællingerne over København 1834 og 1845, op. cit., må hun være født i 1805. Københavns vejviser angiver dog fødselsåret til 1803. Hun figurerer som 29-årig og ugift under navnet Hanne Ferrini ved folketællingen 1834 og som 40-årig gift kvinde i 1845. Hun optræder da som Johanne Danielle Ferrini, gift med Carl Georg Ferdinand Thilemann (1804- død efter 1845) og som mor til fire børn Caroline Thilemann (f. ca. 1829), Carl (f. ca. 1834), Wilhelm (f. ca. 1836) og Eleanore (f. ca. 1838). Heraf er den ældste datter formentlig er den samme, som figurerede diskret i folketællingen 1834 som femårig pensionær lige efter den ugifte Hanne Ferrini, der var beskæftiget med håndarbejde. Fødselsår og navnet Caroline passer på datteren, hvis fulde navn i 1834 blev angivet til Caroline Mariette Georgine Acta Thorwilda Hansen. Samme år må Hanne Ferrini være blevet gift med Carl Georg Ferdinand Thilemann og have fået drengen Carl.

Louis Bobè, op. cit., omtaler digtet kort, men fejldateret, og angiver afsenderen som Juliane Ferrini (f. ca. 1793), den ældste datter af Wilhelm Theodor Ferrini. Mere sandsynligt er det dog, at der igen var tale om Johanne Ferrini.

References

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938, p. 20.
  • Dansk demografisk database, folketællingen over København, Sokkelund, Frederiksberg, 1834 (som Hanne Ferrini); samt over København (Staden), Snarens Kvarter, Snarens Kvarter København, 1845 (som Johanne Danielle Thilemann).

Last updated 07.01.2013

Johanne Ferrini

Johanne Danielle (Hanne) Ferrini 1805-1879 Danish
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in1 Doc.