The Thorvaldsens Museum Archives

Back to E

Josef Ellmaurer

Ellmaurer virkede på kunstakademiet i Wien, fra 1806 som arkivar og kustos for bog- og kunstsamlingen, og fra 1811 som akademiets sekretær. I denne egenskab kom han i kontakt med Thorvaldsen 6.11.1812, da akademiet udnævnte billedhuggeren til sit medlem, se referenceartiklen om Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 07.01.2013

Josef Ellmaurer

aka Giuseppe Ellmaurer 1772-1833 Austrian Kunsthistoriker
To Thorvaldsen1 Doc.