The Thorvaldsens Museum Archives

Back to C

Christian Colas(?)

Hans data kendes kun fra Kunstakademiets papirer: Optaget i Akademiets bygningsskole ca. 1792, lille sølvmedalje 1796, store sølvmedalje 1797, lille guldmedalje 1799.
Ikke opført i Weilbachs Kunstnerleksikon.

Last updated 07.11.2006

Christian Colas(?)

Måske Christian Koelatz ? - ? Danish Arkitekt