The Thorvaldsens Museum Archives

Back to C

Frederik Henrik Clauswitz

Denne biografi er under udarbejdelse.

Som notarius publicus i København var Clauswitz var involveret i sagen om Thorvaldsens testamente.

References

  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1801.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905, p. 222.

Last updated 19.01.2012

Frederik Henrik Clauswitz

Frederik Henrik August Clauswitz 1790-1852 Danish Geheime-Legationsråd, notarius publicus
To and from others3 Doc.