Back to C

Auguste-Jean-Marie Carbonneaux

Auguste-Jean-Marie Carbonneaux var en parisisk bronzestøber og ciselør med værksted i det daværende Rue des Amandiers-Popincourt. Han var i kontakt med Thorvaldsen i forbindelse med, at rytterstatuen Józef Poniatowski, jf. A123, skulle støbes.

Carbonneaux foretog støbninger for mange forskellige billedhuggere. I sine breve nævner han bl.a. sit arbejde for den monegaskiske billedhugger François-Joseph Bosio (rytterstatuen af Louis 14. til Place de la Victoire i Paris) og for den svenske billedhugger Erik Gustaf Göthe (statuen af Karl 13. i Kungsträdgården i Stockholm).

Carbonneaux blev ramt af en ulykke midt i 1820’erne og var fem år om at komme sig, før han kunne genoptage sit arbejde som bronzestøber. Dette hændelsesforløb omtaler han i et brev til Thorvaldsen af 17.7.1829.

Pilen pegede på Carbonneaux ifm. støbningen af Józef Poniatowski allerede først i 1820’erne. Den polske general Stanisław Mokronowski, der var primus motor i komitéen for skulpturen, tog kontakt til ham desangående, jf. hans brev af 7.9.1821, og antog ham til opgaven. Thorvaldsen billigede valget af Carbonneaux i et brev til denne af 6.1.1822 og lagde op til selv at tage til Paris og besigtige støbningen. Han vendte dog tilsyneladende ikke tilbage derefter.

Carbonneaux skrev til Thorvaldsen i 1823 og 1829 og udtrykte sin fortsatte interesse, men opgaven kom på andre hænder. Støbningen endte med at blive indledt af den polske støber Alexander Norblin, og efter hans død blev den overtaget af brødrene Émile og Jean-Baptiste Grégoire, formentlig under tilsyn af Thorvaldsens polske elev Jakub Tatarkiewicz.

Last updated 14.05.2020

Auguste-Jean-Marie Carbonneaux

1769-1843 French Bronzestøber og ciselør
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen3 Doc.
Total4 Doc.

Mentioned in4 Doc.