The Thorvaldsens Museum Archives

Back to C

Giovanni Pietro Campana

Denne biografi er under udarbejdelse.

På Thorvaldsens Museum findes en større samling relieffer af terrakotta, der kaldes Campanarelieffer efter Giovanni Pietro Campana, fordi han i 1842 udgav den første bog om dette emne, se Bøggild Johannsen, op. cit.

References

  • Kristine Bøggild Johannsen: ‘»Kunstens første materiale«. Et bidrag til Campanarelieffernes receptionshistorie med udgangspunkt i Thorvaldsens Museums samlinger’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2008, p. 122-142.

Last updated 21.10.2010

Giovanni Pietro Campana

1808-1880 Italian Bankier, kunstsamler, markis
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in1 Doc.