The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Wilhelm von Blanckenhagen

Blanckenhagen var en livlandsk godejer, der besad flere godser på Riga-egnen. Han blev hovedrig og forærede en så stor understøttelsessum til den livlandske ridderstand, at hans sønner blev adlet i 1795. Blanckenhagen gik i 1810 i Rom under titlen “livlandsk baron”.

Last updated 22.04.2014

Wilhelm von Blanckenhagen

Wilhelm von Blanckenhagen / Blankenhagen 1761-1840 Estonian, latvian Landowner, baron
Mentioned in1 Doc.