The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Teresa Benincampi

Teresa Benincampi var en af de ganske få kvindelige billedhuggere i det tidlige 19. århundredes Italien. Som kvinde måtte hun holde sig til de “små” genrer, og hun fokuserede på portrættet. Benincampi var elev af Antonio Canova og associeret medlem af Accademia di San Luca. Hun var også digter og medlem af Accademia degli Arcadi.

Last updated 20.04.2016

Teresa Benincampi

1778-1830 Italian Sculptor, poet
To Thorvaldsen1 Doc.