Kommentar til 24.8.1837

Stempel med skriften “OFFICIO DEL REGISTRO IN ROMA” nederst.

Sidst opdateret 09.09.2010