Kommentar til Thorvaldsens stambog

Den danske søofficer Jørgen Conrad de Falsen, jf. Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, II. I Algier og Italien 1816-21, København 1920, p. 110, note 1.

Sidst opdateret 12.04.2013