Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 18.8.1811

Schellings udredning over datidens vekselkurser lader sig ikke let følge, endsige rekonstruere. Den genkommende møntsort gennem hele korrespondancen er dog carolins, som står i et forhold af ca. 1:4 – 1:4,2 til romerske scudi. Efter denne første rate af 40 carolins (160-168 scudi) fremsendte Schelling ifølge brevet af 25.2.1812 et beløb på 50-60 carolins (omtrent 200-240 scudi) og et sidste beløb, kundgjort i brevet af 29.9.1814, på 50 carolins (omtrent 200 scudi). I alt modtog Thorvaldsen minimum 560-588 scudi for gravmælet. Der må dog tages det forbehold over for den her rekonstruerede vekselkurs, at den stammer fra et privat brev og således ikke fra en autoritativ kilde, og at den muligvis ydermere kan indbefatte et vekselgebyr til bankieren.
Af det sidste brev fra Schelling fremgår det dog, at en fjerde rate på de resterende omkostninger skulle falde, men da der ikke er flere breve mellem Schelling og Thorvaldsen bevaret fra denne periode, vides det hverken om afkrævning eller betaling fandt sted.
Værkets pris var på dette tidspunkt uhørt fordelagtig, hvilket de mange taknemmelighedsytringer fra såvel Schelling selv som fra C.R.W. Wiedemann vidner om. At Thorvaldsen beder Schelling om at tie stille om prisen for værket, tyder ydermere på aftalens usædvanlighed, se hertil bl.a. Schellings brev til Thorvaldsen af 29.9.1814.

Sidst opdateret 07.01.2013