Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 23.9.1806

Denne passus blev delvis udeladt i den færdige version af brevet, antagelig fordi det er uklart, hvordan Thorvaldsens bemærkning skal forstås: Mener han, at han ikke ville kunne tjene nok til at dække udgifterne til rejsen til Danmark, og derfor har brug for udbetalingen af den sidste del af rejsestipendiet – og at han dermed planlægger at rejse tilbage til Danmark i en ikke nærmere bestemt fremtid?
Eller mener han snarere, at han har skrinlagt planerne om at rejse til Danmark, og da hans indkomst samtidig er så lille, ser han ingen rimelig grund til, at Akademiet ikke udbetaler ham den sidste del af rejsestipendiet, selvom de fra Akademiets side var øremærket til selve rejsen (se brev af 3.12.1799 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen)?
Selvom Thorvaldsen fra officiel dansk side havde fået godkendt sit forlængede ophold i Italien, jf. referenceartiklen herom, så kunne han antagelig ikke åbent erklære, at han havde planer om ikke at vende tilbage, sådan som hans formulering her kunne forstås. Det var antagelig derfor, at enhver omtale af hjemrejsen blev redigeret ud af det afsendte brev.

Sidst opdateret 26.08.2015