Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Bestilling af en frihedsgudinde til USA

Brevet fra Latrobe til Mazzei er dateret 12.4.1806 og er bevaret blandt Mazzeis papirer. Alligevel rykkede Mazzei gentagne gange (8.2.1807, 20.7.1807 og 29.3.1808) såvel Latrobe selv som Jefferson for et svar angående bestillingens status. Det synes derfor sandsynligt, at brevet havde en usædvanlig lang postekspeditonstid. Mazzeis rykkerbreve kan dog også være befordret af, at Latrobe i sit brev 19.12.1806 nævner, at han har hørt, at Thorvaldsen arbejder på statuen, og derfor nævner, at statuen i givet fald vil være “hjertelig velkommen når den ankommer”. Se i øvrigt kildeoversigten nederst for fuldstændige referencer til de her nævnte breve.

Sidst opdateret 10.06.2009