Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Bestilling af en frihedsgudinde til USA

Mazzei havde misforstået målene på den ønskede statue, da han forhandlede med Thorvaldsen. Han havde regnet i fod (piedi) i modsætning til den sædvanlige italienske måleenhed for marmor, nemlig palmi (egentl. håndflader). Misforståelsen opstod formentlig, fordi henvendelsen til Mazzei fra Latrobe 6.3.1805 (se nedenstående kildeoversigt) lød på bestilling af “a sitting figure of liberty 9 feet in height when sitting”. Dermed må Mazzeis angivelse af skulpturens størrelse i første omgang have været for lille. Misforståelsen angående størrelsen synes, udfra brevets formuleringer, at være opstået ved Mazzei og Thorvaldsens møde i Pisa (omkr. ultimo august-medio september).
Af brevet fremgår, at fejlen blev rettet, samt at Thorvaldsen efterfølgende lovede Mazzei at vende tilbage med et nyt tilbud på sin hjemrejse fra Montenero til Rom. Dette skete dog ikke, og Mazzei udbad sig derfor et svar og en pris i det nævnte brev fra 11.10.1805.
For uddybende oplysninger om datidens måleenheder, se evt. referenceartiklen herom.

Sidst opdateret 07.01.2013