Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Bestilling af en frihedsgudinde til USA

Thorvaldsens kommentar inkorporeret i Thiele 1831, p. 68-69, han skriver: I adskillige Tidsskrifter er det fortalt, at Thorvaldsen i dette Aar var beskæftiget med Udførelsen af en colossal Statue, Friheden, bestilt af de Nordamerikanske Stater til at opreises i Washington, hvorved bemærkes, at denne er den første Statue, som fra Italien er ført til den nye Verden, og at en skulde være udført i en Høide af 22 Fod. Ihenseende til denne Beretning, da er den kun forsaavidt rigtig, som en sådan Statues Udførelse paa denne Tid blev omhandlet imellem de forende nordamerikanske Staters Consul i Livorno og vor Kunstner. Men sagen havde ingen videre Fremgang.

Sidst opdateret 18.05.2009