Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Jason og Hopes bestilling

Thiele bemærkede i en note i sin første Thorvaldsenbiografi (Thiele 1831, p. 159, note 92), at han på Thorvaldsens udtalelser havde forstået, at modellen stod i leret, indtil den rige kunstsamler Thomas Hope bestilte statuen i marts 1803 og derved gav Thorvaldsen økonomisk mulighed for at afstøbe modellen. I bogens hovedtekst skrev han imidlertid, at Friederike Brun bekostede afstøbningen “paa denne tid”, dvs. antagelig omkring februar-primo marts 1803. I biografien fra 1850erne (Thiele I, p. 181) antog han mere endegyldigt, at beretningen om Bruns bekostning, måtte være sand, men stadig med det forbehold, at andre ikke udspecificerede beretninger tydede i modsat retning.

Sidst opdateret 23.06.2014