Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Jason og Hopes bestilling

De to relieffer, Thorvaldsen havde foræret Hope som gave, blev siden købt gennem den engelske kunsthandel og findes også på Thorvaldsens Museum i dag: A genio lumen (Kunsten og lysets genius), A828, og Amor hos Anakreon. Vinteren, A827. For mere om både disse, auktionen over Hopes samling, hjemtransport og opstilling i museet se Floryan, op. cit., p. 62-65.

Sidst opdateret 22.06.2014