Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Jason og Hopes bestilling

I de varme sommermåneder var Albano et for velhavende romere yndet tilflugtssted i bjergene knap 25 km sydøst for Rom. Den romerske luft ansås om sommeren for at være decideret farlig, for et andet eksempel herpå se eksempelvis Stanleys brev af 27.9.1803. Denne dårlige luft, der på italiensk kaldes aria cattiva, omtales også af Thiele I, p. 109 og II, p. 29 som et problem, Thorvaldsen løste ved at forlade Rom i sommermånederne.
Man antog almindeligvis, at den usunde luft skyldtes de varme vinde fra de pontinske sumpe, som førte et højere antal malariabærende myg med sig.
Forfatteren Karl Viktor von Bonstetten omtaler fænomenet i Reise in die klassichen Gegenden Roms, zur Schilderung ihres ehemaligen und gegenwärtigen Zustandes, vol. 2, Leipzig 1805, p. 7-11. Han kalder problemet cattiva aria, og skriver bl.a. om det område i Rom, hvor Thorvaldsen boede og arbejdede: “Im Jahr 1775 hielt man die Höhen von Trinita del monte frey von dem Einfluss der ungesunden Luft; im Jahr 1802 nicht mehr.”

Sidst opdateret 21.12.2014