Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Jason og Hopes bestilling

Bindman skriver, op. cit. p. 136, at kontrakten er skrevet med en usædvanlig præcision, eftersom hvert stadie i værkets vej mod færdiggørelsen på forhånd var tidsfæstet i kontrakten, dvs. værket skulle være færdigt 27.2.1806. Dette må dog bero på en fejltolkning af dokumentet, der som ovenfor nævnt er en langt senere afskrift fra 1821, ikke en forudgående kladde, som Bindman antager. Ved at se dokumentet som en kladde opfattes dateringerne som værende på forhånd skrevne og ikke, som det må være tilfældet, løbende påført efterhånden som hver rate blev udbetalt. Bindmans angivelser af raternes udbetaling stemmer heller ikke overens med kontraktens ordlyd, hvilket fører Bindman til den konklusion, at fjerde rate udbetaltes 27.2.1805, hvilket ikke var tilfældet; det var tredje rate, der udbetaltes denne dato. Fjerde rate udbetaltes først tidligst efter, at Thorvaldsen havde modtaget Patrick Moirs brev af 8.4.1806, hvori Moir tilkendegav, at beløbet kunne indkasseres hos Torlonia, da Hope og Moir på dette tidspunkt håbede, at værket var klar til afskibning mod England, men mest sandsynligt først mellem 1819 og 1829 (mere herom nedenfor). Kvitteringen af 27.2.1805 påført kontrakten refererer da også direkte til udbetalingen af tredje rate: “per la terza Rata”.

Sidst opdateret 21.12.2014