Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Jason og Hopes bestilling

Jf. Ordbog over det danske Sprog, pkt. 2.6: dvs. i betydningen af at gøre noget over / ud fra et bestemt udgangspunkt, her altså en statue i samme størrelse som det menneskelige legeme. “Over” betyder altså i denne sammenhæng ikke, at størrelsen var større end naturlig størrelse, hvilket en nutidig læsning kunne forvirre til at tro. At læsningen må være denne underbygges af Akademiets notat i dets protokol ved modtagelsen af brevet (jf. Kunstakademiets dagbog under 30.6.1801 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Siden seneste Forsamling var indløben Skrivelse fra Pensionairen Thorvaldsen dateret Rom d. 22 April, hvori han tilmelder Academiet at han har forfærdiget en Figur i naturlig Størrelse forestillende en Jason; men som han af Mangel paa Formue ikke har kunnet lade forme.[…]”).

Sidst opdateret 21.12.2014