Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804

Karakteristisk i denne henseende er en passage i foredraget Om Betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts Udvikling, som kunsthistorikeren N.L. Høyen holdt den 23.3.1844, dagen før Thorvaldsens død. Her erklærede han bl.a., at trods Thorvaldsens mange år i udlændighed og trods manglen på nordiske motiver blandt hans værker, kunne danskerne “…med Fasthed hævde den Ret, vi have til at kalde Thorvaldsen vor, og det saa meget mere, som han aldrig selv har fornægtet det, hverken i sin Tale eller i sine Værker. Den ædle Ligefremhed, den Ærlighed, den Uskyldighed, som høre til deres skjønneste Præg, har sin Rod dybt i Norden.” Se J.L. Ussing (ed.): Niels Laurits Høyens Skrifter, København 1871, vol. I, p. 354.
Se også emneordet Thorvaldsen som dansk nationalsymbol.

Sidst opdateret 07.01.2013