Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804

Dvs. fundatsen af 1758, se Meldahl og Johansen, op. cit., p. XVI og p. 65.
I Akademiets Reglement af 21.6.1771 lyder den tilsvarende paragraf om stipendiaternes hjemrejseforpligtelse:
“Men skulde nogen, efter at have fuldendt sine Reise-Aar, finde Leilighed at nedsætte sig andre Steder, saa maae de anholde om Academiets Tilladelse dertil, som da, efter foregaaende Forespørgsel hos Kongen, og efter Omstændighederne, kan blive meddeelt.” (ibid., p. XXVI).

Sidst opdateret 02.12.2013