Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Arkivets historie

Af andre delvise offentliggørelser af Thorvaldsens breve kan eksempelvis nævnes:

 • Louis Bobé, Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938
 • Georg Brandes, ‘Thorvaldsen og nogle kvinder’, i: Tilskueren, januar 1920
 • Victor Freund, Hermann Ernst Freunds Levned, [Udgivet efter forfatterens død af H.R. Baumann], København 1883
 • Emil Hannover, Maleren C. W. Eckersberg. En studie i dansk Kunsthistorie, [København] 1898
 • Jørgen B. Hartmann, Thorvaldsen a Roma, Rom 1959
 • Sigurd Müller, ‘Thorvaldsens Elskede’, i: Gads danske Magasin, september 1909
 • Hroar Olsen, ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, i: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915
 • Julius Lange, ‘Tre utrykte Breve fra Thorvaldsen’, i: Tilskueren, 1890
 • Th. Oppermann, Hermann Ernst Freund 1786-1840. En kunsthistorisk Skildring, København 1916
 • Th. Oppermann, Thorvaldsen, Hans Barndom og Ungdom 1768-1797, København 1924, Thorvaldsen, Mandomsårene i Rom 1797-1819, København 1927, og Thorvaldsen, I Rom og i Kjøbenhavn 1819-1849, København 1930 (Oppermann bruger dog i hovedsagen blot de af Thiele citerede breve)
 • Eugène Plon, Thorvaldsen: Sa Vie et son Oeuvre, Paris 1867
 • Harald Tesan, Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln 1998.

Sidstnævnte bygger på oplysninger hentet fra Thorvaldsens værkstedsbøger og belyser herigennem Thorvaldsens værkstedspraksis.

Sidst opdateret 27.02.2018