Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Arkivets historie

På kuvertens forside har Meldahl selv skrevet følgende: “Secretaire Johansens Erklæring om ikke at have givet nogen Underretning om de Breves Indhold han kom til at læse, og ikke Nogensinde at ville lade Noget herom fremkomme. F. Meldahl.” Erklæring af 2.1.1899 fra sekretær Peter Johansen til Ferdinand Meldahl, Kammerherre Meldahls Skrin, Thorvaldsens Museum. Selvom første del af underskriften er vanskelig at tyde, er der utvivlsomt tale om maleren og kunsthistorikeren Peter Johansen (1858-1939), da han 18. okt. 1897 overdrages opgaven med at udarbejde en kronologisk fortegnelse over Thorvaldsens breve, jf. Thorvaldsens Musæums Sagsprotokol I, p. 47, pkt. 39. I flg. THM’s journalsager blev ønsket om ordningen af brevene fremsat af Meldahl 27.7.1896, opgaven var fuldført 16.10.1899, begge jf. Journal A, p. 215, Thorvaldsens Museum. Sammenligninger af hånd- og underskriften i erklæringen, den udarbejdede liste samt korrespondance i museets journalsager viser entydigt, at der er tale om samme person, jf. P. Johansens og A. Røders kladde til fortegnelsen over Thorvaldsens Breve, Thorvaldsens Museums Arkiv, samt jr. nr. 12 b 9/99 og 12 b 19/99, Thorvaldsens Museums Arkiv. Dateringen af erklæringen stemmer tillige overens med Johansens arbejde for museet og Meldahl kendte Johansen fra Kunstakademiet: Johansen var assistent i Kunstakademiets Bibliotek 1883-1901; Skolerådets sekretær 1889- 1907; Kunstakademiets sekretær 1901-16; bibliotekar 1901-28; docent i kunsthistorie 1901-28; sekretær for Udstillingen ved Charlottenborg 1897- 1901, jf. Weilbachs Kunstnerleksikon. Meldahl var i samme periode også tilknyttet Kunstakademiet: professor ved Kunstakademiet 1864-1905; formand for skolerådet smst., 1864-1902, 1905-08; direktør smst., 1873-90, 1899-1902; vicedir. smst. 1890-93, 1902-05. Fortegnelsen over brevarkivet blev udarbejdet i samarbejde mellem Johansen, kunsthistorikeren Andreas Røder og arkivsekretær L. Laursen, jf. jr. nr. 12 b, 9/99, 10/99, 19/99, 20/99.

Sidst opdateret 02.01.2009