Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Arkivets historie

Thiele 1831, p. XXII. Samt følgende i indledningen til et af hans breve til Thorvaldsen:
“Det forekommer mig altfor pusseerligt at kalde Verdens første Kunstner: Høivelbaarne Hr Etatsraad! Tillad mig derfor at jeg kalder Dem min kjære, elskede Thorvaldsen, thi Deres Navn indeholder mere end alle Deres Titler og det nedsættes jo ikke heller, fordi jeg tilføier, at jeg inderligt ærer og elsker det. Saaledes vil jeg mere frit og utvunget kunne skrive til Dem og dertil føler jeg i Sandhed den største Trang!” Brev fra Thiele til Thorvaldsen af 28.6.1830.

Sidst opdateret 07.01.2013