Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Arkivets historie

Thiele 1831, p. 34-35, samt Thiele, Om den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen tilligemed en Fortegnelse paa de Arbeider, hvilke han indtil nærværende Tid har udført, Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, København 1837, p. 5.

Sidst opdateret 02.01.2009