Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Inderlighed yderliggjort

Se Bramsen 1947, op. cit., p. 158: “Romantikken kom sent til den danske Malerkunst. Eckersberg havde længe været stærk, hans Kunst havde længe – ved sine Dyder – holdt Romantikken paa Afstand. Den fik først sit Gennembrud, da Tiden havde medført en Svækkelse i den Eckersbergske Kunsts Stilling. Det var omkring Midten af 1830erne.”
Bramsens brug af stilbetegnelsen romantik på den danske guldalder virker noget ude af sync med den gængse internationale brug af termen, selvom også romantik er en af kunsthistoriens særdeles uldne betegnelser.

Sidst opdateret 16.11.2020